CENNÍK / PRICES    
  Dospelí / Adult Deti / Children
ubytovanie / accommodation 15 € / deň / day 12 € / deň / day
     


 

Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zadarmo. / No charge for infants under 3 year of age in baby cot.

Detská cena platí pre deti do 10 rokov. / Children price is applicable for children under 10 years.

Možnosť zľavy pri dlhších pobytoch. / Possible discounts for long term stays.

Miestny poplatok za ubytovanie 1,5 €/osoba/deň. / Local tax 1,5 €/person/night.